Verlofuren omzetten in extra inkomen

Via het keuzemodel kunt u verlofuren verkopen.

Hoeveel uren mag ik verkopen?

U kunt maximaal 38 verlofuren inruilen voor extra inkomen. Ook als u in deeltijd werkt, mag u 38 verlofuren inzetten, mits u voldoende verlofuren heeft.

Voorwaarden

  • U kunt alleen hele uren inzetten.
  • U kunt alleen verlofuren verkopen die u over het lopende kalenderjaar heeft opgebouwd. U kunt dus geen verloftegoeden van voorafgaande kalenderjaren inzetten.
  • Als u verlofuren verkoopt, dient u het wettelijk minimum van vier vakantieweken per jaar over te houden.
  • Als u bij de universiteit meerdere bezoldigde aanstellingen heeft, dan geldt het maximum van 38 uur voor alle aanstellingen tezamen.

Let op

  • Voor alle doelen van het keuzemodel tezamen mag u maximaal 76 uur aan verlof inzetten. Hiervan kunt u dus maximaal 38 uur omzetten in salaris.

  • De verlofuren krijgt u bruto uitbetaald. Over de uitbetaling betaalt u belasting.

Kan mijn leidinggevende mijn verzoek afwijzen?

Voor het omzetten van verlofuren in extra inkomen dient u te overleggen met uw leidinggevende. De werkgever kan het verzoek afwijzen. Bijvoorbeeld omdat er roosterproblemen ontstaan, omdat er te weinig werk is om eventuele extra werktijd te vullen, of omdat er begrotingsproblemen ontstaan door de keuzes van de medewerkers.

Meer informatie

De waarde van een uur is gelijk aan 0,704% van een fulltime bruto maandsalaris. Deze waarde is in de CAO vastgesteld.

Deadline voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor het verkopen van verlofuren moet uiterlijk 30 november worden ingediend.

Naar de aanvraag

De aanvraag verloopt via Self Service.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012