Verrekening van beroepskosten

Uw beroepskosten komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed, maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel.

Hoe werkt het?

Met deze regeling kunt u gemaakte beroepskosten door de Universiteit Leiden laten verrekenen met uw bruto inkomen (salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering). Bij de belastingvrije vergoeding wordt bruto inkomen omgezet naar een netto vergoeding en profiteert u van fiscaal voordeel.

Let op

  • U kunt de vergoeding alleen ontvangen wanneer u voldoet aan de (fiscale) regels en aan de hand van door u ingediende declaraties. U moet er rekening mee houden dat u, als u op deze wijze een belastingvrije vergoeding ontvangt, de kosten (voor zover mogelijk) niet meer mag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  • Alleen beroepskosten binnen het huidige kalenderjaar kunnen worden ingediend.

  • Het inzetten van bruto inkomen kan consequenties hebben voor uitkeringen op het gebied van sociale zekerheid. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden onder Consequenties deelname fiscale regelingen.

Wat wordt verstaan onder beroepskosten?

Als leidraad voor de vergoeding van beroepskosten wordt de regelgeving van de Belastingdienst (pdf, p. 34) gehanteerd. Daarin is de volgende definitie opgenomen:

“Beroepskosten zijn kosten die een werknemer maakt om zijn loon te kunnen verwerven. Als hoofdregel geldt dat de vergoeding van beroepskosten niet tot het loon behoort, als is voldaan aan 2 voorwaarden:

  • De vergoeding is voor kosten die de werknemer voor de verwerving van zijn loon maakt.

  • De kosten zijn redelijkerwijs noodzakelijk voor een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking.


De hoofdregel voor verstrekkingen is dat ze niet tot het loon behoren voor zover ze beroepskosten voorkomen.”

Deadline voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor de vergoeding van beroepskosten moet uiterlijk 30 november worden ingediend.

Naar de aanvraag

Het aanvragen van de vergoeding gaat via Self Service.

Tip: zorg er voor dat u bij het invullen van de aanvraag de betalingsbewijzen al digitaal beschikbaar heeft (bijvoorbeeld door ze te scannen).  Dat vergemakkelijkt de procedure.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012