Verrekening van fiets voor woon-werkverkeer

De kosten van de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer komen voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed, maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel.

Hoe werkt het?

Met deze regeling kunt u kosten van de aanschaf van een fiets voor woon-werkverkeer door de Universiteit Leiden laten verrekenen met uw bruto inkomen (salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering). Bij de belastingvrije vergoeding wordt bruto inkomen omgezet naar een netto vergoeding en profiteert u van fiscaal voordeel.

Let op

Het inzetten van geldbronnen kan consequenties hebben voor de hoogte van uitkeringen op het gebied van de sociale zekerheid. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidswaarden onder Consequenties en beperkingen deelname fiscale regelingen.

Voorwaarde

U fietst minimaal de helft van uw werkdagen per jaar naar het werk. U mag de fiets ook gebruiken voor vervoer van en naar het bus- of treinstation of de carpoolplaats.

Wat krijg ik ervoor?

De fietsregeling bestaat uit de volgende onderdelen:

a.         fiets (mag ook een tweedehands fiets zijn);
b.         fietsverzekering (optioneel);
c.         jaarlijkse vergoeding voor onderhoud, reparatie, accessoires etc.

Ad a. fiets

Het fiscale vrijstellingsbedrag voor de fiets is  € 1.500,-.
Is de fiets duurder, dan wordt de meerprijs niet in de vergoeding meegenomen. U mag eens per drie kalenderjaren fiscaal voordelig een fiets aanschaffen.

Ad b. fietsverzekering

Het is mogelijk bij de aankoop van een fiets ook een driejarige diefstal- of allriskverzekering via deze regeling te laten vergoeden. Het belastingvoordeel is op de gehele premie van toepassing.

Ad c. jaarlijkse vergoeding voor onderhoud, reparaties, accessoires etc.
U kunt ieder jaar een vast bedrag van maximaal € 82,- declareren voor onderhoud, reparatie, accessoires etc. van uw fiets. Dit bedrag wordt eveneens verrekend met uw bruto inkomen.

Deadlines voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor bovengenoemde vergoedingen (formulieren en betalingsbewijzen) moet:

  • uiterlijk 30 april worden ingediend als u uw vakantiegeld wilt inzetten;

  • uiterlijk 30 november worden ingediend als u bruto salaris of eindejaarsuitkering wilt inzetten. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen zullen in het volgende kalenderjaar worden verwerkt.

Naar de aanvraag

Het aanvragen van de vergoeding gaat via Self Service. Ook het formulier verrekening van jaarlijkse onderhoudskosten fiets voor woon-werkverkeer vindt u binnen Self Service.

Tip: zorg er voor dat u bij het invullen van de aanvraag de betalingsbewijzen al digitaal beschikbaar heeft (bijv. door ze te scannen).  Dat vergemakkelijkt de procedure.

Laatst Gewijzigd: 28-10-2016