Verrekening van studie- en opleidingskosten

Uw studie- en opleidingskosten komen mogelijk voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed, maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel.

Hoe werkt het?

Met deze regeling kunt u gemaakte studie- en opleidingskosten door de Universiteit Leiden laten verrekenen met uw bruto inkomen (salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering). Bij de belastingvrije vergoeding wordt bruto inkomen omgezet naar een netto vergoeding en profiteert u van fiscaal voordeel.

Let op

  • U kunt de vergoeding alleen ontvangen wanneer u voldoet aan de (fiscale) regels en aan de hand van door u ingediende declaraties. U moet er rekening mee houden dat u, als u op deze wijze een belastingvrije vergoeding ontvangt, de kosten (voor zover mogelijk) niet meer mag aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  • Alleen de kosten van het huidige kalenderjaar komen voor vergoeding in aanmerking.

  • Het inzetten van bruto inkomen kan consequenties hebben voor uitkeringen op het gebied van sociale zekerheid. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden onder Consequenties deelname fiscale regelingen.

Voorwaarden

  • Alleen kosten die u zelf maakt voor uw studie of opleiding komen in aanmerking voor fiscale verrekening.

  • De studie of opleiding moet gericht zijn op een goede functievervulling nu en in de toekomst, op uw loopbaanontwikkeling of het op peil houden van vakkennis.


Voor meer informatie over voorwaarden wordt verwezen naar de regelgeving van de Belastingdienst.

Deadlines voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor vergoeding van studie- en opleidingskosten (formulier én betalingsbewijzen) moet: 

  • uiterlijk 30 april worden ingediend als u uw vakantiegeld wilt inzetten;

  • uiterlijk 30 november worden ingediend als u bruto salaris of eindejaarsuitkering wilt inzetten.

Naar de aanvraag

Het aanvragen van de vergoeding gaat via Self Service.

Tip: zorg er voor dat u bij het invullen van de aanvraag de betalingsbewijzen al digitaal beschikbaar heeft (bijvoorbeeld door ze te scannen).  Dat vergemakkelijkt de procedure.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012