Verrekening van vakbondscontributie

De kosten van uw vakbondscontributie komen voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed, maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel.

Hoe werkt het?

Met deze regeling kunt u de kosten van uw vakbondscontributie door de Universiteit Leiden laten verrekenen met uw bruto vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering. Bij de belastingvrije vergoeding wordt bruto inkomen omgezet naar een netto vergoeding en profiteert u van fiscaal voordeel.

Let op

  • De gemaakte keuze geldt alleen voor het lopende kalenderjaar en moet dus ieder jaar opnieuw gemaakt worden.
  • Alleen de contributie van het huidige kalenderjaar wordt vergoed.
  • Het inzetten van geldbronnen kan consequenties hebben voor uitkeringen op het gebied van de sociale zekerheid. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden onder Consequenties en beperkingen deelname fiscale regelingen.

Deadlines voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor verrekening van vakbondscontributie (formulier én betalingsbewijs) moet:

  • uiterlijk 30 april worden ingediend als u uw vakantiegeld wilt inzetten;

  • uiterlijk 30 november worden ingediend als u uw eindejaarsuitkering wilt inzetten.

Naar de aanvraag

Het aanvragen van de vergoeding gaat via Self Service.

Tip: zorg er voor dat u bij het invullen van de aanvraag het betalingsbewijs al digitaal beschikbaar heeft (bijv. door ze te scannen). Dat vergemakkelijkt de procedure.

Laatst Gewijzigd: 30-01-2012