Salaris

Salarisschalen

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de CAO Nederlandse Universiteiten. Hier vindt u de actuele salarisschalen.


Vakantie-uitkering

Als medewerker van de Universiteit Leiden heeft u recht op een vakantie-uitkering van 8% van het salaris, met een in de CAO bepaald minimum bedrag. U ontvangt de vakantie-uitkering eenmaal per jaar in de maand mei.


30%-regeling

De 30%-regeling is een belastingmaatregel, waarvan een medewerker die uit het buitenland komt en medewerkers die vanuit de Universiteit uitgezonden worden, onder bepaalde voorwaarden, gebruik kunnen maken. Deze voorwaarden zijn per 1 januari 2012 gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de invoering van de 150 km grens, de specifieke deskundigheid, de looptijd, de verkorting van de looptijd en de overgangsbepalingen. De aanvraag voor het toepassen van de 30%-regeling wordt door uw afdeling P&O afgehandeld, maar de beslissing of u hiervoor in aanmerking komt ligt bij de Belastingdienst.


Salarisbetaling

Wanneer betaalt de universiteit mijn loon? In welke maanden ontvang ik mijn vakantietoelage en eindejaarsuitkering? In het jaar 2017 ontvangt u uw salaris op vaste dagen in de maand.


Financieel vangnet voor medewerkers

Als u in financiële problemen verkeert, kunt u mogelijk een beroep doen op het Sociaal Fonds van het Ministerie van Onderwijs (SFOCW). Dit fonds is er voor en door medewerkers van het ministerie, en onderwijs- en cultuurinstellingen.