Eindejaarsuitkering

Als medewerker van de Universiteit Leiden heeft u recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw jaarsalaris met een minimum van € 2250,- (op basis van een voltijds aanstelling en een volledig gewerkt jaar). De eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitbetaald. Komt u in de loop van het jaar in dienst of gaat u in de loop van het jaar uit dienst, dan wordt het bedrag naar rato vastgesteld.

Laatst Gewijzigd: 21-04-2016