Informatie over loonheffing en heffingskortingen

Wat houdt loonheffing in?

Loonheffingen is de verzamelnaam voor loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet die op uw loon worden ingehouden.

Wat zijn heffingskortingen?

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Als u werkt, heeft u in ieder geval recht op loonheffingskorting. Deze bestaat uit een algemene heffingskorting en de arbeidskorting. U kunt de loonheffingskorting maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie tegelijkertijd ontvangen.

Voor meer informatie over heffingskortingen, kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.

Formulier

Wilt u de loonheffingskorting bij de universiteit aanvragen of juist stoppen? Maak dan gebruik van het formulier loonheffingen en lever het in bij uw afdeling P&O.

Laatst Gewijzigd: 03-04-2017