Salarisschalen

De salarissen bij de Universiteit Leiden zijn landelijk vastgesteld en opgenomen in de CAO Nederlandse Universiteiten. Hier vindt u de actuele salarisschalen.


Op basis van uw functieniveau bent u ingedeeld in één van de salarisschalen van bijlage A van de CAO-NU.


Zie ook

Laatst Gewijzigd: 09-12-2016