Vakantie-uitkering

Als medewerker van de Universiteit Leiden heeft u recht op een vakantie-uitkering van 8% van het salaris, met een in de CAO bepaald minimum bedrag. U ontvangt de vakantie-uitkering eenmaal per jaar in de maand mei.

Laatst Gewijzigd: 01-07-2011