Vergoedingen

Tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer

Medewerkers kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten voor reizen van huis naar het werk. De tegemoetkoming bedraagt 7 cent per kilometer, behalve over de eerste 10 kilometer enkele reis. De maximale tegemoetkoming is €45,00 per maand.


Declaratie van reis-, verblijf- en overige kosten

Wanneer u als bezoldigde medewerker van de universiteit een dienstreis maakt, heeft u recht op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten volgens de 'Regeling vergoeding dienstreizen' . Daarnaast kunt u verschillende overige zakelijke kosten declareren.


Verhuiskostenvergoeding

Wordt u door de werkgever verplicht om zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 2 jaar te verhuizen omdat u in verband met calamiteiten buiten werktijd dicht bij u werk moet wonen, dan heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Is bovenstaande situatie niet van toepassing, dan kan de werkgever onder bepaalde voorwaarden toch een vergoeding toekennen.


Beeldschermbril

U kunt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in uw kosten voor een beeldschermbril ontvangen alsmede voor de kosten van het oogonderzoek door de opticien.