Beeldschermbril

U kunt onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in uw kosten voor een beeldschermbril ontvangen alsmede voor de kosten van het oogonderzoek door de opticien.

Wanneer een beeldschermbril?

Op een gegeven moment is een bril nodig om goed te kunnen lezen op een beeldscherm. Een gewone bril is afgestemd op de normale lees- en schrijfafstand. Het beeldscherm staat verder weg en de kijkrichting naar het scherm is anders. Daarom kan het nodig zijn tijdens computerwerk een beeldschermbril te gebruiken. De beeldschermbril is aangepast aan deze omstandigheden.

Voorwaarden voor een tegemoetkoming in uw kosten

  • U verricht werk waarbij gebruik wordt gemaakt van een beeldscherm gedurende minimaal 2 uur per dag. 
  • Normale algemene oogcorrectiemiddelen voldoen niet voor uw beeldschermwerk, u heeft een bril nodig die is aangepast aan het werken met een beeldscherm.
  • De beeldschermbril is aangemeten door een opticien aangesloten bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven.
  • U kunt in principe één maal per 3 jaar een tegemoetkoming ontvangen. De tegemoetkoming in de kosten van de beeldschermbril bedraagt voor het montuur inclusief de glazen een maximum bedrag van €375,- inclusief btw. De tegemoetkoming in de kosten van het montuur bedraagt nooit meer dan €75,- inclusief btw.
  • Als binnen 3 jaar na aanschaf uit de resultaten van een oogonderzoek door een opticien blijkt dat aanschaf van een nieuwe beeldschermbril is vereist, kunt u wederom een tegemoetkoming aanvragen.

Bedrijfsarts

Een bezoek aan de bedrijfsarts is meestal niet nodig. Alleen in het geval dat de door u gevraagde tegemoetkoming meer bedraagt dan het bovengenoemde maximum bedrag moet de bedrijfsarts schriftelijk verklaren dat die specifieke beeldschermglazen voor u noodzakelijk zijn. U neemt in dat geval voor de bedrijfsarts de meest recente uitslag van de oogmeting door de opticien mee. De verklaring van de bedrijfsarts voegt u toe aan uw declaratie.

Vergoeding aanvragen

U levert de originele factuur (zo nodig voorzien van de verklaring van de bedrijfsarts) in bij uw afdeling P&O. Uit de factuur moet afzonderlijk blijken: de kosten van het oogonderzoek, de kosten van het montuur, de glazen en eventuele extra’s. Extra’s komen overigens niet voor vergoeding in aanmerking.

Vervolgens ontvangt u van P&O een brief waarin het bedrag staat dat u vergoed krijgt. De uitbetaling wordt vermeld op uw salarisstrook.

Regeling

Regeling tegemoetkoming kosten beeldschermbril Universiteit Leiden 2016

Laatst Gewijzigd: 31-03-2016