Vergoeding van maaltijden bij overwerk en bij zakelijke maaltijden

Kosten voor maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter kunnen worden vergoed.

Onder maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter vallen:

  • Zakelijke besprekingen buiten de vaste werkplek (vergoeding op grond van de Regeling Maaltijdvergoeding bij overwerk en overige zakelijke kosten maaltijden Universiteit Leiden 2015)
    Een maaltijd met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter buiten de vaste werkplek komt voor vergoeding in aanmerking. Na indiening van een declaratie met bewijsstukken worden de werkelijk gemaakte kosten vergoed. Bij uw declaratie toont u aan dat er sprake is van een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. U vermeldt op de factuur van de maaltijd de datum en tijdstip van de gebeurtenis, het doel van de gebeurtenis (onderwerp) en deelnemers aan de gebeurtenis (onder algemene aanduiding). Vanzelfsprekend neemt u, voordat u kosten maakt en declareert, de normen van redelijkheid in acht. Zakelijke maaltijdkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking indien zij bij een andere door de werkgever betaalde vergoeding worden geacht te zijn inbegrepen.
  • Maaltijden tijdens dienstreizen (vergoeding op grond van de Regeling reis-en verblijfkosten in verband met dienstreizen Universiteit Leiden 2015
  • Maaltijden bij overwerk (vergoeding op grond van de Regeling Maaltijdvergoeding bij overwerk en overige zakelijke kosten maaltijden Universiteit Leiden 2015)

Overwerk

U kunt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding ontvangen voor maaltijdkosten bij overwerk.

Voorwaarden

  1. Wanneer het overwerk op één dag ten minste 2 uur bedraagt en het dienstbelang niet toelaat dat u uw maaltijd op de voor u gebruikelijke plaats en tijd nuttigt, heeft u aanspraak op vergoeding van de werkelijk gemaakte maaltijdkosten, tenzij door de werkgever een maaltijd is verstrekt.
  2. Per 1 januari 2016 bedraagt de maximale maaltijdvergoeding €22,12. Is de maaltijd duurder, dan wordt de meerprijs niet in de vergoeding meegenomen.

De maaltijdvergoeding bij overwerk wordt uitsluitend toegekend wanneer een bewijs van betaling wordt overlegd.

Aanvragen

Uw declaratie dient u in via Self Service.

Regeling

Regeling Maaltijdvergoeding bij overwerk en overige zakelijke kosten maaltijden Universiteit Leiden 2015

Laatst Gewijzigd: 21-03-2016