Tegemoetkoming kosten internetgebruik (vervallen)

De tegemoetkoming is met ingang van 1 maart 2015 vervallen.

Afbouw van de tegemoetkoming

Bij de medewerkers die voor 1 maart 2015 maandelijks een tegemoetkoming kosten internetgebruik hebben ontvangen, zal deze tegemoetkoming in twee stappen worden afgebouwd.
Per 1 januari 2016 zal het bedrag worden gehalveerd. Per 1 januari 2017 vervalt de tegemoetkoming.

Regeling

Regeling tegemoetkoming kosten internetgebruik Universiteit Leiden

Laatst Gewijzigd: 07-04-2016