Verlof

Het aantal vakantiedagen waar u jaarlijks recht op heeft is in de CAO vastgesteld. U kunt dit aantal zelf beïnvloeden door uw keuze in de flexibele werkduur. Ook kunt u via het meerjarenspaarmodel verlofdagen opsparen voor een langerdurende verlofperiode. Bij bijzondere gebeurtenissen komt u in aanmerking voor geheel of gedeeltelijk doorbetaald verlof.


Flexibele werkduur

Met de regeling flexibele werkduur kunt u ervoor kiezen om 2 uur langer of 2 uur korter te werken dan de standaard werkweek van 38 uur.


Bijzondere verlofvormen

Meer informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, buitengewoon verlof, calamiteitenverlof en zorgverlof, vindt u hier.


Buitengewoon verlof

Informatie over buitengewoon verlof van korte en lange duur. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor buitengewoon verlof bij een verhuizing of het bewonen van een huwelijk of begrafenis van een familielid.


Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat u kunt opnemen als u onverwachts direct vrij van uw werk moet nemen voor een noodgeval of bijzondere persoonlijke omstandigheden.


Zorgverlof

U komt in aanmerking voor zorgverlof als u een ziek kind, zieke partner of ouders heeft, waarvoor verzorging en/of verpleging noodzakelijk is.