Bijzondere verlofvormen

Meer informatie over zwangerschaps- en bevallingsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, buitengewoon verlof, calamiteitenverlof en zorgverlof, vindt u hier.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. U kunt kiezen of u 4, 5 of 6 weken voor de bevalling stopt met werken. Als u 4 weken van tevoren stopt met werken, dan houdt u nog 12 weken bevallingsverlof over. Stopt u 6 weken van tevoren met werken, dan houdt u nog 10 weken bevallingsverlof over.
Meer over zwangerschaps- en bevallingsverlof

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is verlof dat u kunt opnemen als u zorgt voor een kind onder de 8 jaar. Ook voor uw adoptiekind, pleegkind of stiefkind dat op uw adres woont, heeft u recht op ouderschapsverlof. Om in aanmerking te komen voor betaald ouderschapsverlof, moet u wel minstens 1 jaar bij de Universiteit Leiden werken en mag u het ouderschapsverlof voor uw kind nog niet bij een vorige werkgever hebben opgenomen.
Meer over ouderschapsverlof

Adoptieverlof

Als u een kind adopteert, heeft u recht op maximaal 4 weken betaald adoptieverlof. Als u meerdere kinderen tegelijk adopteert, kunt u maar één keer adoptieverlof opnemen.
Meer over adoptieverlof

Buitengewoon verlof

Informatie over buitengewoon verlof van korte en lange duur. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor bijzonder verlof bij een verhuizing of het bijwonen van een huwelijk of begrafenis van een familielid.
Meer over buitengewoon verlof

Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat u kunt opnemen als u onverwachts direct vrij van uw werk moet nemen voor een noodgeval of bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij overlijden van een familielid of een ziek kind dat van school moet worden gehaald.
Meer over calamiteitenverlof

Zorgverlof (kortdurend en langdurend)

U komt in aanmerking voor kortdurend zorgverlof als u een ziek kind, zieke partner of ouders heeft (stief-, schoon- of pleegfamilieleden daaronder begrepen), waarvoor verzorging en/of thuisverpleging noodzakelijk is en u de verzorging en/of verpleging op u neemt. Dit geldt ook wanneer het gaat om stief-, schoon- of pleegfamilieleden, evenals andere personen genoemd in artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg.
Is een van deze personen levensbedreigend ziek, dan hebt u recht op langdurend zorgverlof als u de verzorging op zich neemt. Verleent u de noodzakelijke verzorging van iemand die ziek of hulpbehoevend is, dan komt u mogelijk in aanmerking voor langdurend zorgverlof.
Meer over zorgverlof

Laatst Gewijzigd: 29-06-2015