Buitengewoon verlof

Informatie over buitengewoon verlof van korte en lange duur. U kunt bijvoorbeeld in aanmerking komen voor buitengewoon verlof bij een verhuizing of het bewonen van een huwelijk of begrafenis van een familielid.

De onderstaande verlofsituaties zijn geregeld in de Regeling buitengewoon verlof.

Buitengewoon verlof van korte duur

U heeft in specifieke gevallen recht op buitengewoon verlof van korte duur met behoud van salaris.

Familieomstandigheden
Het buitengewoon verlof van korte duur in verband met familieomstandigheden is geregeld in artikel 3 van de Regeling buitengewoon verlof. Voorbeelden die hieronder vallen zijn: huwelijk, begrafenis, bevalling van de partner.

Overige omstandigheden
De voorwaarden voor overige omstandigheden (bijvoorbeeld verhuizing) zijn beschreven in artikel 5 van deze regeling.

Verlof voor vakbondsactiviteiten
De mogelijkheden tot verlof voor vakbondsactiviteiten zijn beschreven in artikel 4 van de Regeling buitengewoon verlof.

Aanvragen van buitengewoon verlof
In Self Service boekt u bovengenoemde verlofsituaties als buitengewoon verlof. Het verlof wordt dan niet van het verloftegoed afgeschreven.

Buitengewoon verlof van lange duur

Het is mogelijk om onder bepaalde voorwaarden buitengewoon verlof voor een langere periode aan te vragen. Artikel 2 van de Regeling buitengewoon verlof is hierbij van toepassing. Het verlof kan worden verleend met of zonder behoud van salaris of behoud van een gedeelte daarvan. E.e.a. hangt van de kaders waarbinnen het verlof wordt opgenomen en het doel van het verlof.

  • Neemt u verlof op dat u heeft gespaard via de meerjaren-spaarvariant, dan krijgt u het verlof doorbetaald. Meer informatie vindt u in artikel 5.5 van de cao.
  • Als u verlof opneemt voor een sabbatical leave in het kader van uw employability, dan is artikel 4.16a van de cao van toepassing.

Staat het doel waarvoor u langdurig buitengewoon verlof wilt opnemen hier niet bij? Neem dan contact op met uw afdeling P&O.

Regeling

Regeling buitengewoon verlof
 

Laatst Gewijzigd: 31-05-2016