Calamiteitenverlof

Calamiteitenverlof is verlof dat u kunt opnemen als u onverwachts direct vrij van uw werk moet nemen voor een noodgeval of zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld bij overlijden van een familielid of een ziek kind dat van school moet worden gehaald.

Opname calamiteitenverlof

U heeft binnen een periode van 12 maanden over maximaal 2 werkdagen recht op calamiteitenverlof met behoud van salaris.

Aanvragen calamiteitenverlof

Als u door een noodgeval of bijzondere persoonlijke omstandigheid niet op uw werk kunt komen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw leidinggevende.
In Self Service boekt u calamiteitenverlof als buitengewoon verlof. U geeft daarbij aan dat het om calamiteitenverlof gaat onder opgave van de reden. Calamiteitenverlof wordt niet van het verloftetegoed afgeschreven.

Meer informatie

Calamiteitenverlof is geregeld in artikel 4.15 van de cao en in de Wet Arbeid en Zorg.

Meer informatie over calamiteitenverlof kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Laatst Gewijzigd: 02-03-2015