Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof

Als u zwanger bent, heeft u recht op minimaal 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. U kunt kiezen of u 4, 5 of 6 weken voor de bevalling stopt met werken. Als u 4 weken van tevoren stopt met werken, dan houdt u nog 12 weken bevallingsverlof over. Stopt u 6 weken van tevoren met werken, dan houdt u nog 10 weken bevallingsverlof over.

Zwangerschapsverlof bij tweeling of meerling
Als u een twee- of meerling verwacht, kunt u eerder met zwangerschapsverlof: 10 tot 8 weken voordat u bent uitgerekend. U moet met verlof uiterlijk 8 weken voor uw verwachte bevallingsdatum. Let op: u telt terug vanaf de dag ná uw verwachte bevallingsdatum.

U kunt tussen de 10 en 8 weken voor de bevalling stoppen met werken. Deze periode van 2 weken heet de flexibiliseringsperiode. Blijft u tijdens de flexibiliseringsperiode doorwerken, dan kunt u deze dagen niet optellen bij het bevallingsverlof.

Aanvraag zwangerschapsverlof

  • U geeft de gewenste ingangsdatum van het verlof aan bij uw leidinggevende en bij uw afdeling P&O. U doet dat ten minste tien weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum.
  • U levert dan ook een zwangerschapsverklaring van de verloskundige in bij uw afdeling P&O.
  • De afdeling P&O stuurt u een brief waarin de ingangsdatum van het zwangerschaps- en bevallingsverlof bevestigd wordt.
  • Op de eerste dag van uw verlof meldt u zich ziek op de gebruikelijke wijze.

Melden bevallingsdatum

Wanneer u bevallen bent, geeft u de datum van de bevalling door aan uw afdeling P&O, bijvoorbeeld door het sturen van een geboortekaartje.

Laatste weken bevallingsverlof verspreid opnemen

Vanaf 6 weken na de bevalling kunt u het overgebleven bevallingsverlof verspreid over 30 weken opnemen. Over de wijze van opnemen dient u te overleggen met uw leidinggevende. Het verzoek om dit verlof gespreid op te nemen dient u uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij uw afdeling P&O. De totale duur van het verlof verandert niet. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof moeten samen minstens 16 weken zijn. Ook uw uitkering en de manier van uitbetaling blijft hetzelfde.

Weer aan het werk

Op de dag waarop u weer aan het werk gaat, meldt u zich beter op de gebruikelijke manier.

Ziekte tijdens zwangerschap of na bevalling

Als u ziek wordt door klachten gerelateerd aan uw zwangerschap of bevalling, meldt u dit zo spoedig mogelijk aan uw afdeling P&O.

Ziekte tijdens de zwangerschap en verlof is nog niet ingegaan
Als u heeft aangegeven dat u het verlof 4 weken voor de bevallingsdatum wilt laten ingaan, maar u wordt ziek binnen de termijn van  6 weken voor de verwachte bevallingsdatum, dan geldt de dag van uw ziekmelding als het begin van uw zwangerschapsverlof.

Bent u zwanger van een tweeling of meerling en u wordt ziek voor het zwangerschapsverlof is ingegaan

Als u ziek wordt wanneer u al met verlof had mogen gaan, dan tellen deze dagen mee voor uw zwangerschapsverlof. Dus als u ziek bent tussen 10 en 8 weken voor uw verwachte bevallingsdatum, dan tellen deze dagen mee als zwangerschapsverlof.

Ziekte tijdens zwangerschapsverlof
Als u ziek wordt tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt het verlof gewoon door. Het verlof wordt dus niet verlengd met het aantal dagen dat u ziek bent.
U meldt zich wel ziek op de gebruikelijke manier.

Ziek na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof
Als u na afloop van het bevallingsverlof door ziekte niet in staat bent te werken, meldt u zich ziek op de gebruikelijke manier, indien u dit nog niet eerder hebt gedaan.

Uitbreiding bevallingsverlof bij ziekenhuisopname kind

Bij langdurige ziekenhuisopname van het kind tijdens het bevallingsverlof duurt het bevallingsverlof maximaal 10 weken langer. De verlenging van het verlof is even lang als de opnamedagen van het kind in het ziekenhuis (te rekenen vanaf de 8e opnamedag), met een maximum van 10 weken. Zo heeft u de gelegenheid uw kind een aantal weken thuis te verzorgen. U meldt de ziekenhuisopname zo snel mogelijk bij de afdeling P&O.

Veelgestelde vragen over zwangerschapsverlof

Ik ben later bevallen dan was uitgerekend. Heeft dat consequenties voor de duur van mijn bevallingsverlof?
Dat hangt er vanaf. Vindt de bevalling later plaats dan verwacht en u heeft al 6 weken zwangerschapsverlof achter de rug, dan wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat u “te laat” bevallen bent.

Ik ben eerder bevallen dan de uitgerekende datum. Heeft dat consequenties voor de duur van mijn bevallingsverlof?
Mocht de bevalling eerder plaatsvinden dan verwacht, dan heeft dat verder geen consequenties voor de duur van uw bevallingsverlof. U blijft gewoon recht houden op 16 weken verlof.

Ik ben zwanger van een tweeling of meerling en de kinderen zijn te vroeg geboren. Heeft dat consequenties voor de duur van mijn bevallingsverlof?
Bevalt u eerder dan de uitgerekende datum en heeft uw zwangerschapsverlof daardoor minder dan 6 weken geduurd, dan kunt u de gemiste dagen van uw zwangerschapsverlof optellen bij uw bevallingsverlof. Duurde uw zwangerschapsverlof ondanks de eerdere bevalling langer dan 6 weken, dan kunt u de gemiste dagen niet bij uw bevallingsverlof optellen.

Laatst Gewijzigd: 19-05-2016