Jaarafspraken

Voor het wetenschappelijk personeel en voor het ondersteunend- en beheerspersoneel werkzaam bij de faculteiten en bezoldigd volgens schaal 11 of hoger bestaat de mogelijkheid om op individuele basis een jaarafspraak te maken met de werkgever.

Wat houdt het in?

De jaartaak houdt in dat u met uw leidinggevende afspraken maakt over de te behalen resultaten, de te verrichten taken en de mate van bereikbaarheid en aanwezigheid. U bent vervolgens vrij om uw tijd zelf in te delen. Er worden geen verlofuren bijgehouden. Het aantal verlofuren staat aan het einde van het kalenderjaar automatisch op nul.

Aantal te werken uren per jaar 2017-2018
Het aantal te werken uren per jaar bij een full time dienstverband (38 uur per week):

2017 1.675,60 uren
2018 1.683,20 uren

Meer informatie
Meer informatie over de jaarafspraak vindt u in de Regeling jaarafspraken.

Gerelateerde informatie

Meerjaren-spaarverlof
Verlofrechten

Formulier

U kunt meedoen door op het formulier flexibele werkduur de optie "jaartaak" aan te kruisen.

Laatst Gewijzigd: 17-03-2017