Autorisatie, toegang uSis voor medewerkers

Nieuwe gebruikers van uSis kunnen een aanvraag doen voor autorisatie via hun key user of facultair functioneel beheerder.

Contactpersonen autorisatie

Faculteit Archeologie
Mw. C.P.L.M. Engels
527 2411
c.p.l.m.engels@arch.leidenuniv.nl

Faculteit Governance and Global Affairs
Dhr. Q. Broer van Dijk
070-8009367
fb@fgga.leidenuniv.nl  

Faculteit Geesteswetenschappen (inclusief Instituten Godsdienstwetenschappen en Wijsbegeerte)
Dhr. C.J. Gallacher
527 2608

Mw. L.S. de Schipper
527 5752
osz-ffb@hum.leidenuniv.nl

Faculteit Geneeskunde en opleiding Biomedische Wetenschappen
Dhr. E. Mackor
526 8366
e.mackor@lumc.nl

Faculteit Rechtsgeleerdheid  
Mw C.A.M. Podda-van Veen
527 8787
c.a.m.podda@law.leidenuniv.nl

Faculteit Sociale Wetenschappen  
Mw M.M.J. Schouten
527 3950
mschouten@fsw.leidenuniv.nl
 
Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen  
Mw N.J. Dubbeldam-Wessel
527 8519
dubbeldam@edufwn.leidenuniv.nl 
 
ICLON   
Mw. J.J. Hofman-Glasbergen
527 4016
j.hofman@iclon.leidenuniv.nl  

SOZ en BB 
fb-volg@sea.leidenuniv.nl
 

Gang van zaken autorisatie

Neem contact op met uw facultair functioneel beheerder uSis voor (vragen over) het aanvragen van een uSis-profiel of –account.     

Laatst Gewijzigd: 20-02-2017