Nieuws

P&O Nieuws 16 december 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO Nederlandse Universiteiten 2015-2016  • Pensioenopbouw over inkomen boven 100 duizend euro  • ICLON trainingen voorjaar 2015


P&O Nieuws 2 december 2014

De ABP-pensioenregeling wordt per 01-01-2015 aangepast. We leven en werken langer. Het kabinet heeft daarom de fiscale regels voor de pensioenopbouw in de 2e pijler vanaf 2015 gewijzigd. Deze wijzigingen hebben betrekking op de pensioenopbouw na 1 januari 2015. Wat betekent dit voor uw ABP-pensioenregeling?