Nieuws

Bureau Pedel dankt prorectoren

Zo’n 30 prorectoren zijn op dinsdag 28 juni in het zonnetje gezet in de Faculty Club van het Academiegebouw. Zij waren het afgelopen jaar voorzitter van de promotiecommissies en hebben honderden promoties in goede banen geleid. Onder meer rector Carel Stolker sprak hen toe.