Financieel-administratieve dienstverlening

FSSC Servicepunt

Het Servicepunt van het Financieel Shared Service Centre (FSSC) beantwoordt al uw vragen over financieel-administratieve dienstverlening.


Declaratie van reis-, verblijf- en overige kosten

Wanneer u als bezoldigde medewerker van de universiteit een dienstreis maakt, heeft u recht op een vergoeding van de reis- en verblijfkosten volgens de 'Regeling vergoeding dienstreizen' . Daarnaast kunt u verschillende overige zakelijke kosten declareren.


Hoe vraagt u een verkoopfactuur of creditnota aan?

Alle facturatie valt onder de verantwoordelijkheid van het Financieel Shared Service Centre (FSSC). Door het opstellen van een verkoopfactuur is de vordering in de administratie vastgelegd. Het FSSC kan voor u bewaken dat de vordering daadwerkelijk door de klant wordt betaald.