Aanvraag lening/voorschot op salaris

De procedure rondom de aanvraag van een lening of voorschot op het salaris.

Voor de aanvraag van een lening of voorschot op het salaris moet u het Formulier Lening of het Formulier Voorschot invullen. Het Formulier Lening is alleen nodig als er van de betrokken persoon nog geen burgerservicenummer bekend is. Voor overige aanvragen dient gebruik gemaakt te worden van het Formulier Voorschot. Beide formulieren zijn te verkrijgen bij uw afdeling P&O. Andere formulieren worden door de afdeling FSSC/crediteuren niet in behandeling genomen; onvolledig ingevulde formulieren leiden tot vertraging in de verwerking.

Laatst Gewijzigd: 13-05-2014