De waakhond mag ook zelf een bot zoeken

Er zijn geen grote reorganisaties aan de gang waar de dienstraden druk mee zijn, zo klinkt het overal. Maar ze blijven hun functie van waakhond vervullen. En meer dan dat, dat kan ook. Voorzitters aan het woord. (En vergeet deze week niet uw stem uit te brengen in de universitaire verkiezingen!) 

Collega’s met elkaar in contact brengen

Deze week zijn de jaarlijkse universitaire verkiezen. Stem!

Deze week zijn de jaarlijkse universitaire verkiezen. Stem!

Hungwah Lam reageert enthousiast op het verzoek iets over 'zijn' dienstraad te vertellen. Hij is voorzitter van de dienstraad van Student- en Onderwijszaken (SOZ). ‘We zijn er trots op dat we de medewerkers kunnen vertegenwoordigen’, zegt hij. SOZ is een eilandenrijk, vertelt Lam. ‘Sommige afdelingen hebben in het werk weinig of niets met elkaar te maken, en bovendien zijn we verdeeld over de locaties Plexus, Gravensteen, Sportcentrum, Lipsius en Academiegebouw. Daarom organiseren we thematische bijeenkomsten die nuttig zijn en er ook voor zorgen dat de collega’s met elkaar in contact komen.’ Die bijeenkomsten gaan meestal over een P&O-gerelateerd onderwerp zoals onlangs over Vitaliteit. Hoe blijf je een ‘duurzame medewerker’? Vitaal, zowel fysiek als mentaal. Of over een nieuwe regeling die aan de rechtspositie raakt. Wat betekent die voor de medewerkers?


Verschillende karakters

Dienstraden zijn bij de universiteit te vinden bij ondersteunende en stafdiensten, zoals het facilitair bedrijf, de bibiotheekorganisatie,  SOZ, het bestuursbureau en het vastgoedbedrijf. Daarnaast heeft het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing  (ICLON) er een.  De dienstraden hebben een verschillend karakter. Sommige zijn wat re-actiever, andere wat pro-actiever. ‘Stemmen is een belangrijk democratisch recht en betekent legitimiteit. De dienstraad kan invloed uitoefenen; hoe meer mensen stemmen, hoe meer legitimiteit. Bovendien is het prettig dat er een orgaan is dat kritisch kijkt naar de besluitvorming en plannen van het management.’
Karin van der Top, voorzitter dienstraad Bestuursbureau.

Mening vragen levert méér op dan verwacht

Jörgen Moorlag is voorzitter van de dienstraad van de Universitaire Bibliotheken Leiden:  ‘De dienstraad veel tijd besteed aan de evaluatie van een hergroepering van de afdelingen. Die was in de vorige zittingsperiode geïmplementeerd. We hebben de medewerkers expliciet gevraag om hun mening hierover te geven en interessant was dat er toen ook andere zaken naar boven kwamen die we konden aanpakken.  Zo  staat er op ons intranet nu het heldere en mooie overzicht Waar moet ik zijn voor...?’

Van begroting tot vitaliteit

‘Hoewel er in de afgelopen periode binnen het Bestuursbureau geen zaken hebben gespeeld zoals bijvoorbeeld grote reorganisaties, zijn er veel punten van overleg met de dienstleiding geweest’, zegt Karin van der Top, voorzitter van de dienstraad van het Bestuursbureau. ‘Daaraan hebben we onze input voor geleverd. Belangrijke, jaarlijks terugkerende, onderwerpen zijn bijvoorbeeld de bespreking van de begrotingsvoorstellen en het Arbo- en Milieuplan en het jaarverslag daarover. Ook hebben we op grond van signalen van de medewerkers met de dienstleiding gesproken over verschillende organisatie-aanpassingen. Verder hebben we de vervolgacties van de dienstleiding op de resultaten van de Personeelsmonitor 2012 gevolgd en hebben we het Opleidingsplan Bestuursbureau 2014-2016 onder de loep genomen. En dan was er nog de ontwikkeling van het Vitaliteitsproject ter ondersteuning vaneen duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.’ Het zijn heel wat onderwerpen.

Waakhondfunctie

Evelien Stoutjesdijk is voorzitter van de dienstraad van het ICLON. ‘In het algemeen vervullen we een soort waakhondfunctie; we kijken of zaken voor het personeel zorgvuldig verlopen, en wat beter kan. Als we`dat nodig vinden geven we advies,  gevraagd en ongevraagd.

Zichtbaar zijn werkt

Terug naar Hungwah Lam. Samen met de dienstleiding heeft de dienstraad een uitvoerig Plan van Aanpak gemaakt in reactie op de Personeelsmonitor. Dat betreft bijvoorbeeld: minder werkdruk, verbetering van communicatie, loopbaanmogelijkheden en scholing, en procedures. ‘We proberen zichtbaar te zijn en dat werkt’, zegt Lam. ‘De collega’s weten ons te vinden.’

NU STEMMEN

Laatst Gewijzigd: 19-05-2015