Leids register

Het Leids Universitair Register Opleidingen bestaat uit twee onderdelen:

  • Kaderdocument
  • Register


Kaderdocument

In het Kaderdocument is de aard van het Leidse onderwijs en de kwaliteitseisen van de Universiteit Leiden beschreven. Het vormt de basis voor de toetsing van het onderwijsaanbod aan de Leidse kwaliteitsstandaarden en de vereisten van de kwaliteitszorg. Het Kaderdocument wordt wanneer daarvoor aanleiding is herzien.

Framework document Leiden Register of Study Programmes (2012)
Kaderdocument Leids universitair register opleidingen (2012)

Register

Het Register heeft een registrerende functie en is tevens de basis voor de toetsing van het onderwijsaanbod aan de Leidse kwaliteitsstandaarden en de vereisten van kwaliteitszorg. Het gehele Leidse onderwijsaanbod (opleidingen, afstudeerrichtingen, minoren) is in het register opgenomen. Het opleidingen- en afstudeerrichtingen aanbod wordt elk jaar begin juni en het minoraanbod begin maart door het College van Bestuur vastgesteld.

2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009

Meer informatie

Voor verdere informatie over het Leids register kunt u contact opnemen met:

E-mail: mr.vaneeden@bb.leidenuniv.nl
Telefoon: 071 527 3301

Laatst Gewijzigd: 13-12-2016