Weblectures

Wat zijn weblectures en waarom zetten we ze in?

Steeds meer universiteiten wereldwijd bieden, al dan niet openbaar, weblectures aan. Weblectures zijn zeer populair onder studenten, met name bij het voorbereiden op tentamens. Weblectures, zo blijkt uit onderzoek, dragen in de mening van studenten en docenten bij aan een verhoging van het studiesucces.

Een weblecture is een opname van een presentatie, een hoorcollege, een lezing of een workshop die online bekeken kan worden. De opname wordt automatisch gekoppeld aan de PowerPoint presentatie. Bij het afkijken is het dan makkelijk om naar een specifiek deel van de weblecture door te springen. Ook Prezi presentaties kunnen op die manier gekoppeld worden.

Een schermafbeelding van een weblecture

Een schermafbeelding van een weblecture

Wat komt er bij kijken voor mij als docent?

Als docent heeft u minimaal werk aan een weblecture. Bij de meeste faculteiten zorgt de weblecture coördinator dat de opname start en stopt en stuurt u achteraf een link waarmee u de opname in Blackboard (of anderszins, b.v. via een website) beschikbaar kunt stellen.

Welke zalen zijn momenteel voorzien van een vaste opstelling?

Vrijwel alle grote collegezalen van de Universiteit Leiden zijn inmiddels uitgerust met vaste apparatuur voor opname van weblectures. Bij enkele faculteiten is het ook mogelijk om op een andere locatie weblectures te laten maken. Informeer bij uw faculteit naar de mogelijkheden.

  • Campus Den Haag: er is een mobiele set die op de Schouwburgstraat ingezet kan worden.
  • Geesteswetenschappen: een vaste opnameset in de grote collegezalen (003, 011, 019 en (gedeeld) in 005 en 028) in het Lipsius. Mobiele opnames mogelijk in Leiden en Den Haag. 
  • LUMC: vaste opnamesets inCZ1, CZ3, CZ5 en CZ6 (Burumazaal)
  • Rechtsgeleerdheid: vaste opnameset in collegezaal KOG A144 (Lorentzaal), collegezaal KOG A051 en collegezaal KOG C131
  • Sociale Wetenschappen: vaste opnameset in collegezalen S.A41, SC01 en 1.A20. Plus een mobiele set voor de overige zalen binnen het Pieter de la Courtgebouw
  • Wiskunde en Natuurwetenschappen: vaste opnamesets in Gorlaeus collegezaal 4/5, Sylvius collegezaal S1.5.31, en Huygens/Oort de Sitterzaal.

Wie is mijn weblecture coördinator?

Archeologie Werkt samen Geesteswetenschappen
Geesteswetenschappen Rob Goedemans
ICLON Karel Roos
LUMC Alien Riedstra
Rechtsgeleerdheid Jeroen Leijen
Sociale Wetenschappen Rosanne van den Berg
Wiskunde en Natuurwetenschappen Gerard-Jan Sluman

Veelgestelde vragen

Wie bepaalt of een collegereeks wordt opgenomen?
Dit is afhankelijk van het beleid op de faculteit. Op sommige faculteiten worden alleen op verzoek van de docent weblectures opgenomen. Op andere faculteiten worden alle hoorcollege's opgenomen, tenzij er grote bezwaren zijn (een zogenaamde "opt out"). Via uw weblecture coördinator kunt u hier meer over leren.  

Wie bepaalt of een opname werkelijk online gaat?
Dit is afhankelijk van het beleid op de faculteit. U kunt wel altijd contact opnemen met de weblecture coördinator om de opname te laten bewerken. Bijvoorbeeld om een verspreking eruit te laten knippen.

Welke rechten hebben studenten als weblectures zijn toegezegd?
Studenten kunnen geen rechten ontlenen aan toezeggingen over weblecture opnames. De universiteit heeft de technische dienstverlening rondom weblectures zorgvuldig ingericht, maar calamiteiten zijn nooit honderd procent uit te sluiten. Ook kan naar inzicht van docent/opleiding besloten worden een weblecture niet vrij te geven. En het is mogelijk dat de docent/opleiding er voor kiest om weblectures slechts beperkte tijd open te stellen. In alle gevallen is heldere communicatie belangrijk, zoveel mogelijk vooraf, om de juiste verwachtingen te scheppen.

Voor wie zijn weblectures zichtbaar?
De meeste vakken/opleidingen kiezen ervoor weblectures uitsluitend voor eigen studenten zichtbaar te maken, via een link in de Blackboard course. De keus is aan u als docent en uw opleiding, tenzij het facultaire beleid anders is.

Om welke redenen zou u ervoor kunnen kiezen uw weblectures open aan te bieden?
Door weblectures open aan te bieden kunt u bijdragen aan kennisuitwisseling wereldwijd, uw vak exposure geven, studiekiezers oriëntatiemateriaal bieden, en waardevolle feedback terugkrijgen. Een van de opties is dan via de Open CourseWare website van de universiteit Leiden, waar inmiddels meer dan 40 vakken onderwijsmateriaal, waaronder weblectures, open aanbieden. Verder zien we dat gastcolleges vaak open aangeboden worden via bijvoorbeeld een opleidingswebsite, om een brede groep geïnteresseerden, en ook bijvoorbeeld studenten uit volgende jaren, te bedienen.

Waar ligt prioriteit in geval meerdere partijen tegelijk weblecture-opname aanvragen?
Prioriteit ligt bij opname van reeksen hoorcolleges voor grote groepen. Overige groepen die baat kunnen hebben bij weblectures zijn deeltijders die het college overdag niet kunnen bijwonen; studenten met een functiebeperking; en studenten die de in het college gesproken taal nog niet goed machtig zijn. Wanneer aanvragen elkaar overlappen, is in de meeste faculteiten het beleid om eerst een oplossing te zoeken bij de mobiele opnameset, en indien dit niet mogelijk is, de aanvraag die als eerste kwam te honoreren; in overleg met de Onderwijsportefeuillehouder kan daarvan worden afgeweken, uitgaande van de prioriteit die ligt bij reeksen hoorcolleges voor grote groepen.

Hoe lang van tevoren moet u reserveren?
Hoe eerder hoe beter, zodat zaal, apparatuur en menskracht tijdig ingepland kunnen worden. Bij W&N is dit bijvoorbeeld minimaal één week van te voren. Ook wordt u dan gevraagd bij een eerste aanvraag een digitale pasfoto mee te sturen van 80*60 pixels.

Wordt een weblecture achteraf ook voor andere doeleinden worden gebruikt?
Zonder eerdere afspraken met betrokkenen zullen weblectures niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hierboven beschreven (denk aan R&O gesprekken, PR).

Welke andere voorzieningen heeft de universiteit voor video opnames en bewerking?
Deze pagina gaat over college-weblectures. Er zijn meer mogelijkheden om colleges op te nemen (bijvoorbeeld alleen audio) en voor andere soorten opnames, bijvoorbeeld korte kennisclips en live streaming van een responsiecollege. Op de website http://www.video4learning.nl/ vindt u concrete voorbeelden van meerdere Leidse faculteiten met korte interviews en praktische tips. Bij sommige faculteiten zijn naast de specifieke weblecture opnameapparatuur ook andere camera’s en toebehoren te leen, en zijn er werkplekken met videobewerkingssoftware. Bij ISSC is het mogelijk om uw video's op te slaan en als streaming video aan te bieden. Voor al uw vragen omtrent het opnemen, bewerken en beschikbaar stellen van video kunt u zich tot bovenstaande personen en diensten richten. Informeer bij uw ICT&O coördinator naar de ondersteuningsmogelijkheden in uw faculteit.

Wie bedient de camera?
Bij vaste apparatuur wordt de opname gemaakt zonder tussenkomst van een cameraman/vrouw. Bij mobiele sets -die sommige faculteiten gebruiken- wordt de apparatuur neergezet en opgehaald door een facultaire ondersteuner.

Zijn er voor u als docent kosten verbonden aan opnames?
Op dit moment zijn er geen kosten verbonden aan het laten maken van een opname indien het gaat om een aanvraag voor het reguliere onderwijs.

Kunt u kijkcijfers opvragen?
Er worden 'kijkcijfers' bijgehouden. Achteraf kunt u bij uw facultaire weblecture coördinator opvragen hoeveel maal een weblecture bekeken is (deze cijfers zijn uiteraard bij benadering omdat het nooit zeker is of de kijker werkelijk gekeken heeft of de weblecture alleen maar heeft aangezet).

Kunt u een weblecture ook offline bekijken?
Op verzoek van de docent(e) kan bij sommige faculteiten een weblecture op cd gezet worden om zonder internet verbinding naar de opname te kijken.

Laatst Gewijzigd: 09-08-2016