Kwaliteitszorg Onderwijs

BasisKwalificatie Onderwijs

De Nederlandse universiteiten hanteren sinds 2008 de BasisKwalificatie Onderwijs. Een keurmerk voor docenten die bewezen hebben het vak onder de knie te hebben, een basis waarop ze hun vakmanschap verder kunnen uitbouwen.
De BKO is verplicht voor alle nieuwe en te bevorderen docenten.

Meer informatie
BKO-traject
BKO-modules ICLON


Uitkomsten onderwijsvisitaties

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een publieke instelling die de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en in Vlaanderen waarborgt. Iedere 5 jaar worden alle geaccrediteerde opleidingen gevisiteerd door de NVAO. Bij een positieve uitslag wordt de accreditatie verlengd met een periode van 5 jaar.

De visitatierapporten per opleiding zijn te vinden op de website van de NVAO.

Informatie kwaliteitszorg faculteiten

Laatst Gewijzigd: 22-12-2015