Onderwijsprofiel Universiteit Leiden

Het instellingplan 2015-2020 ‘Excelleren in vrijheid’ van de Universiteit Leiden formuleert een aantal strategische doelstellingen en ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke verantwoordelijkheid en academisch ondernemerschap.

Het instellingsplan beschrijft de missie en kernwaarden van de universiteit en de koers voor de toekomst. Op het gebied van onderwijs zet de universiteit in op:

  • het vergroten van het studiesucces, met name in de bachelorfase
  • het bevorderen van de excellentie in het onderwijs
  • het verder internationaliseren van het (master)onderwijs
  • het vernieuwen en profileren van het onderwijsaanbod

De uitwerking van deze kernwaarden zal leiden tot een ambitieuze studiecultuur en tot voldoende ruimte voor de eigen ontwikkeling van studenten.


Meer weten?

Laatst Gewijzigd: 20-07-2015