Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Erasmus Mundus Joint Master degrees  zijn gezamenlijke internationale masterprogramma’s die worden aangeboden door een consortium van minimaal drie Europese hoger onderwijsinstellingen. Het zijn programma’s van hoge kwaliteit, waar voor excellente studenten uit de hele wereld beurzen beschikbaar zijn om aan het programma deel te nemen.

Procedure

Erasmus Mundus Joint Master Degrees is een centrale actie binnen het Erasmus+ programma, die wordt geadministreerd door de Europese Commissie. Aanvragen worden ingediend bij het uitvoerend agentschap van de Europese Commissie (Education, Audiovisual and Cultural Executive Agency, EACA). Het EACA is ook verantwoordelijk voor de selectie, contracten en monitoring.

Deadline

De deadline voor de volgende aanvraagronde is 16 februari 2017.

Voorbeelden in Leiden

Voorbeelden van programma’s in Leiden die in het verleden of nu nog Erasmus Mundus subsidie (hebben) ontvangen, zijn:

  • MIND “Erasmus Mundus Master’s Programme in Industrial Ecology”;

  • ALGANT “Algebra, Geometry and Number Theory”.


ProDeJip

Universiteit Leiden is lid van "The Association for the Promotion and the Development of Joint International Programmes in higher education" (ProDeJIP) en woont regelmatig bijeenkomsten van deze associatie bij.

Meer informative over het werk van ProDeJip.

Info

Neem voor meer informatie over Erasmus Mundus Joint Master Degrees contact op met Bas Bilijam of kijk op de website van de Europese Commissie.

 
Laatst Gewijzigd: 17-11-2016