Didactische training en begeleiding

De Universiteit Leiden biedt haar docenten ondersteuning bij het geven van goed en inspirerend onderwijs. Recente ontwikkelingen in het onderwijs stellen nieuwe eisen aan de competenties van docenten en de universiteit biedt in dat kader verschillende scholingsmogelijkheden.

Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs is van levensbelang voor de universiteit. Goed onderwijs geven is een vak op zich. Een vak dat je moet ontwikkelen en onderhouden. Alleen zo kan de universiteit de kwaliteit leveren die studenten en financiers eisen. Daarom hanteren de Nederlandse universiteiten sinds 2008 de BasisKwalificatie Onderwijs. Een keurmerk voor docenten die bewezen hebben het vak onder de knie te hebben, een basis waarop ze hun vakmanschap verder kunnen uitbouwen.

Voor wie?
Het BKO-traject is bestemd voor docenten en UD’s die hun basiskwalificatie onderwijs willen behalen. Alle docenten die vanaf 1 januari 2008 in dienst van de Universiteit Leiden zijn getreden, moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de basale onderwijsvaardigheden. Het ICLON biedt vijf trainingen aan die docenten kunnen ondersteunen tijdens hun BKO-traject.

Meer informatie
BKO-traject
BKO-modules ICLON


Overige didactische trainingen

Training Basiskwalificatie Examinering (BKE)
Begeleiding op maat
Scripties begeleiden
Workshop Blackboard voor gevorderden
Teaching and learning in the international classroom

Laatst Gewijzigd: 01-10-2014