Onderzoeksprofiel Universiteit Leiden

Het instellingplan 2010-2015 ‘Excelleren in vrijheid’ van de Universiteit Leiden formuleert een aantal strategische doelstellingen en ambities op het gebied van onderwijs, onderzoek, maatschappelijke verantwoordelijkheid en academisch ondernemerschap. Op het gebied van onderzoek zet de universiteit onder andere in op:

  • het versterken van de internationale positie als Europese researchuniversiteit
  • het verder ontwikkelen van de profileringsgebieden in het onderzoek en het aangaan van strategische allianties met andere krachtige spelers
  • het bevorderen van de excellentie in het onderzoek
  • het bevorderen van academisch ondernemerschap


Elf profileringsgebieden

De Universiteit Leiden heeft elf onderzoeksprofileringsgebieden geselecteerd. Het zijn gebieden waarin Leiden toonaangevend is en die vaak een relatie met een actueel maatschappelijk probleem hebben. De meeste profileringsgebieden zijn interdisciplinair, zoals ook de onderliggende problemen interdisciplinair zijn. De universiteit wilt met deze gebieden mee blijven draaien in de top van het onderzoek.
Profileringsgebieden van de universiteit

Meer weten?


Laatst Gewijzigd: 14-04-2015