Acquisitie & earning power

Deze training vormt ook module 3 van de leergang Persoonlijk Leiderschap voor Wetenschappers en heeft als doel slagvaardiger te worden bij het verkrijgen van financiële middelen, zodat u een solide basis heeft voor uw onderzoek (-sgroep).

Doelgroep

De training is alleen beschikbaar voor UD's en UHD's van de Universiteit Leiden met 5-10 jaar ervaring na hun promotie (onder andere tenure track kandidaten van FWN).


Doelstelling

Veel wetenschappers zijn het liefste bezig met onderzoek en onderwijs op hun vakgebied. Tegelijkertijd is er een toenemende zorg om dit onderzoek gefinancierd te krijgen. Niet alleen moeten wetenschappers zich onderscheiden, ze moeten in zekere zin ook ondernemerskwaliteiten inzetten om hun doel te bereiken en kennis hebben van het complexe financieringslandschap met regels en voorwaarden.
In deze training brengen we de persoonlijke aspecten en de theoretische kennis bij elkaar. Er wordt ingezoomd op het persoonlijke profiel van de deelnemers: hun kwaliteiten en aandachtspunten. Daarnaast wordt er inhoudelijke kennis geboden omtrent de financieringsmogelijkheden.
Zo worden drie belangrijke elementen bij elkaar gebracht: de persoonlijke kant, de inhoudelijke kant en bovenal: de ‘best practises’ van collega wetenschappers.

Opzet en inhoud

Voor aanvang van de training krijgen de deelnemers een intakeformulier toegestuurd. Zo nodig zal naar aanleiding hiervan een telefonische intake worden gehouden. Op basis van deze informatie wordt zoveel mogelijk maatwerk geleverd om te voorkomen dat deelnemers overspoeld worden met procedures en regels omtrent financiering.

De training is in principe Engelstalig, tenzij er geen deelnemers zijn die de Nederlandse taal niet beheersen.

Het programma bestaat uit drie dagen training, twee coachingsgesprekken en een adviesgesprek bij LURIS.
Tijdens het adviesgesprek bij LURIS wordt ingegaan op specifieke (financierings-) casuïstiek. Bij de coachingsgesprekken wordt ingezoomd op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers.

Onderwerpen die tijdens de training aan bod komen:
- profiel als wetenschapper
- persoonlijke leerdoelen
- verkenning van het financieringslandschap
- de kunst van het beïnvloeden
- netwerken
- informatie en support
- strategie en plan van aanpak
- door de deelnemers gekozen onderwerpen.

Inschrijven

Medewerkers Universiteit Leiden: inschrijven via self service

Anderen (als er geen toegang is tot self service): inschrijven is mogelijk door het volledig ingevulde en ondertekende formulier  terug te sturen naar HRM Opleidingen (mag gescand en per mail of per post).

Als de trainingsdatum van uw voorkeur niet meer in het overzicht in Self Service voorkomt, dan betekent dit dat de training volgeboekt is. U kunt dan inschrijven voor diezelfde training op een andere datum. Als er geen andere data zijn, wilt u dan een mail sturen naar hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl. Zodra er voldoende belangstellenden zijn kunnen we een extra training plannen en wordt u geïnformeerd.

De trainingen zijn Engelstalig.

Data

2017/1:   
Intakegesprek   : 6, 9 en 10 februari 2017 (op intekening 1 uur)
Trainingsdagen  : 16 maart, 13 april, 1 juni 2017 (9.00 tot 17.30 uur)
Coaching 1        : 30 maart, 3 en 6 april 2017 (op intekening 1½ uur)
Adviesgesprek   : i.o.m. Anke Klerkx (op intekening 1½ uur)
Coaching 2        : 31 augustus, 4 en 7 september 2017 (op intekening 1½ uur)

Locatie: Academiegebouw/Facultyclub, Rapenburg 73, Leiden (coachings- en adviesgesprekken Rapenburg 70)

Kosten en annulering

Medewerkers Universiteit Leiden (bij deelname aan alle modulen): € 1.700

Op deze training is de annuleringsregeling van toepassing.

Door

De training wordt verzorgd door een van de trainers van Aletta Wubben, Mens- en organisatieontwikkeling www.alettawubben.nl en door een (of meer) medewerkers van LURIS (Leiden University Research and Innovation Services) http://www.research.leiden.edu/luris/.

Vragen?

hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl

Laatst Gewijzigd: 18-07-2016