Onderzoek & didactiek

Acquisitie & earning power

Deze training vormt ook module 3 van de leergang Persoonlijk Leiderschap voor Wetenschappers en heeft als doel slagvaardiger te worden bij het verkrijgen van financiële middelen, zodat u een solide basis heeft voor uw onderzoek (-sgroep).


Een excellent subsidievoorstel schrijven

Hoe schrijf je een excellent subsidievoorstel voor een persoonsgebonden die perfect aansluit bij de doelen en eisen van de subsidieverlener. Let op: de kennisbenuttingsparagraaf komt niet aan bod in deze training. Deze wordt als aparte training aangeboden en kan in combinatie met deze training of los gevolgd worden. Engeltalige webpagina


Europa 1.0: de basis

Wat je van Europese beleidsprocessen op het gebied van onderzoek en onderwijs moet weten om meer effectief gebruik te maken van de toekomstige (subsidie) mogelijkheden, zowel op het gebeid van ontwikkelingen van strategieën als het concreet ondersteunen van onderzoekers.


Intellectual property

This course offers a broad overview of the field of intellectual property and provides an introduction to the areas of law with which an academic may come into contact in the course of his or her work.


Kennisbenutting in Vernieuwingsimpuls (VI) aanvragen

Alle Vernieuwingsimpuls (VI) aanvragen zullen, naast de beoordeling op de kwaliteit van de onderzoeker en de kwaliteit van het projectvoorstel beoordeeld worden op het onderdeel kennisbenutting. Het oordeel kennisbenutting zal 20% uitmaken van het totaaloordeel. Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van vorige rondes. (Engelstalige training!)


Wetenschappers en (sociale) media

Uitleggen wat je doet aan een breed publiek hoort anno nu bij het werk van de wetenschapper. Maar tijd die je steekt in Twitter, Facebook of een blog, is niet meer beschikbaar voor onderzoek of onderwijs. Bovendien steek je met een radio- of tv-optreden je hoofd misschien onnodig ver boven het maaiveld uit. Toch pakt het gebruik van (sociale) media vaak gunstig uit voor wetenschappers die het goed weten in te zetten.