Inschrijving, annulering en andere praktische zaken

Enkele praktische handvatten

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor alle trainingen (indien u tot de doelgroep behoort, die is omschreven op de website) bij de organiserende universiteit, door het formulier van die universiteit in te vullen en in te sturen. Vragen over de inhoud en de organisatie van de training kunt u eveneens stellen aan de organisator van de training.

Inschrijfprocedure

Medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen inschrijven voor trainingen via Self Service (zie de ook link in de rechterkolom van deze pagina). Wat betekent dat concreet voor u?

Als u klikt op de link “Self Service” komt u in een volgend scherm. Daar ziet u de link naar HRM Opleidingen waarmee u een overzicht van het hele trainingsaanbod ziet en per training kunt inschrijven. De procedure spreekt redelijk voor zich, maar er is ook een handleiding beschikbaar op de self service pagina.

Uw inschrijving wordt vervolgens doorgestuurd naar uw leidinggevende. Het is belangrijk voor u te weten dat u pas ingeschreven bent voor een training als uw leidinggevende akkoord is gegaan!

Voor andere deelnemers blijft de inschrijfprocedure (via het inschrijfformulier) ongewijzigd.

NB: Als de trainingsdatum van uw voorkeur niet meer in het overzicht in Self Service voorkomt, dan betekent dit dat de training volgeboekt is. U kunt dan inschrijven voor diezelfde training op een andere datum. Als er geen andere data zijn, kunt u dan een mail sturen naar hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl Zodra er voldoende belangstellenden zijn kunnen we een extra training plannen en wordt u geïnformeerd.

Annulering

1.  Een deelnemer is definitief aangemeld wanneer HRM Opleidingen het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier heeft ontvangen en deelname is bevestigd per e-mail.

2. Annulering van een cursus door een deelnemer is alleen mogelijk na schriftelijke afmelding per e-mail bij HRM Opleidingen.

3.  Annulering van een cursus is kosteloos tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een cursus. Daarna hanteert HRM opleidingen de volgende annuleringstermijnen: Bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus is deelnemer 25% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Na het verstrijken van de annuleringstermijnen is de deelnemer het volledige cursusgeld verschuldigd, tenzij er sprake is van zwaarwegende omstandigheden* Het aantal dagen tussen de aanvang van de cursus en de annulering wordt berekend vanaf de dag dat de schriftelijke annulering door HRM Opleidingen is ontvangen. Deze voorwaarden gelden ook indien u kort voor aanvang inschrijft. 

4. Wanneer u niet verschijnt op een training, merken wij dat aan als annulering en is het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Ook bij verhindering tijdens de training blijft het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Er kan geen aanspraak gedaan worden op gemiste uren.

5. Bij trainingen voor medewerkers van de Universiteit Leiden die zonder kosten worden aangeboden geldt dat bij annulering binnen twee weken voor aanvang een bedrag van €100 in rekening wordt gebracht.

6. Bij verhindering kan een deelnemer zich laten vervangen door een collega, waarbij rekening moet worden gehouden met de voorbereidingstijd voor een training. Dat betekent in de meeste gevallen dat uiterlijk tot een week voor de training vervanging mogelijk is. Deelnemer dient zich schriftelijk af te melden (zie artikel 2) en naam van vervanger vooraf schriftelijk/per e-mail aan HRM Opleidingen te bevestigen. 

7. In het geval de omstandigheden hiertoe aanleiding geven of het aantal aanmeldingen voor een cursus onvoldoende is, behoudt HRM Opleidingen zich het recht voor een cursus te annuleren. Zij informeert deelnemers hieromtrent zo spoedig mogelijk. In geval van annulering wordt er in eerste instantie een nieuwe datum aangeboden. Mocht dit in bepaalde omstandigheden niet tot de mogelijkheden behoren, dan worden reeds betaalde cursusgelden volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

Training is vol of er is nog geen datum

Als een training is volgeboekt of er is nog geen datum gepubliceerd, dan kunt u een email sturen naar hrmopleidingen@bb.leidenuniv.nl om uw belangstelling kenbaar te maken. Zodra er genoeg belangstellenden zijn, kan er een extra training gepland worden.

Bewijs van deelname

Bij volledige deelname aan een training ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname. Wanneer u een substantieel deel van een training door persoonlijke omstandigheden moet missen, kijken we met u of er een manier is om de gemiste training te compenseren en daardoor toch het certificaat te krijgen. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

Dit certificaat wordt op de laatste trainingsdag door de docent uitgereikt.

Trainingsaanbod Leiden-Delft-Erasmus

Sinds 1 januari 2014 kunt u niet alleen gebruik maken van trainingen van onze eigen universiteit, maar ook deelnemen aan trainingen bij de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De beschikbare trainingen in Delft en Rotterdam zijn opgenomen in het opleidingsaanbod op onze website.

Bij de informatie van de training vind u onder "inschrijven en data" bij welke universiteit u zich kunt inschrijven. We hebben afgesproken dat medewerkers zich voor een training inschrijven bij de organiserende universiteit met het inschrijfformulier van die universiteit. Ook met praktische en inhoudelijke vragen is het prettig als u rechtstreeks contact opneemt met de persoon die in de omschrijving van de training genoemd wordt.

NB: de 3 universiteiten hanteren dezelfde annuleringsregeling, namelijk: “Nadat wij het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier hebben ontvangen, is uw inschrijving definitief. U kunt zich tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus kosteloos afmelden. Daarna worden er kosten in rekening gebracht. Bij afmelding binnen vier tot twee weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van de kosten in rekening gebracht. Bij afmelding minder dan twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

Laatst Gewijzigd: 10-11-2016