Collectieve verzekering voor dienstreizen

Medewerkers die op dienstreis gaan, kunnen gebruikmaken van de collectieve verzekering voor dienstreizen. U hoeft dus niet zelf een zakenreisverzekering af te sluiten als u naar het buitenland gaat voor uw werk. Het is niet nodig om uw reis vooraf aan te melden. De universiteit heeft een collectieve reisverzekering afgesloten bij ACE.

Voorwaarden

 • Alle buitenlandse dienstreizen zijn gedekt. Reizen naar Irak, Noord Kaukasus, Somalië, Oekraïne, Jemen en Soedan zijn uitgezonderd van dekking.
 • De wereldwijde dekking begint bij de feitelijke start van uw reis en eindigt bij terugkeer in uw huis of, als u daar eerder komt, op uw werkplek.
 • Dienstreizen binnen Nederland zijn gedekt, mits daar ten minste één overnachting bij hoort.
 • De maximale duur van een dienstreis voor deze verzekering is maximaal 365 dagen.
 • Meld schade of een ongeval zo snel mogelijk bij ACE. Soms is aangifte doen bij de politie verplicht, bijvoorbeeld bij een diefstal of roof.

Dekking

Onder de dekking van de collectieve reisverzekering vallen onder meer:

 • Hulpverlening in het buitenland en buitengewone kosten, waaronder repatriëring.
 • Schade aan bagage tot een bedrag van € 7.500,-.
 • Een vergoeding van € 100.000,- in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
 • Verlies van al dan niet elektronische zakelijke apparatuur tot een maximum van € 1.500,-.
 • Verlies van geld tot een maximum van € 1.500,-.
 • Verlies van papieren – paspoort, visa, rijbewijs of reispapieren tot een maximum van € 2.000,-.
 • Medisch noodzakelijke kosten tijdens de dienstreis die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.
 • Annuleringsverzekering tot een maximum van € 11.500,-.
 • Rechtshulp tot een maximum van € 25.000,-.

Hulp nodig tijdens een zakelijke reis

Heeft u tijdens een zakelijke reis schade of heeft u hulp nodig? U kunt 24 uur per dag contact opnemen met de ACE Assistance telefoon op +31 (0)10 289 3536. Vermeld bij contact altijd polisnummer NLBBBA04490.

Schadeformulier

Heeft u tijdens een zakelijke reis schade opgelopen, dan kunt u een claim indienden met dit schadeformulier. U kunt dit formulier, met de gevraagde bijlagen, indienen bij beneluxclaims@acegroup.com. Doe dit zo spoedig mogelijk nadat de schade is ontstaan. Let erop dat u het formulier ondertekent. Ongetekende formulieren worden niet in behandeling genomen.

Tips en contactinformatie (Engels)

Polis en polisvoorwaarden

Meer informatie

Met vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij Katrien van Dijk (HRM), m.k.van.dijk@bb.leidenuniv.nl, tel. 7950

Laatst Gewijzigd: 10-03-2017