Diversiteit

De Universiteit Leiden zorgt voor een goed, transparant loopbaanbeleid dat iedereen gelijke kansen biedt om promotie te maken, en werk en zorg te combineren. Hoe meer diversiteit op de werkvloer, hoe meer creativiteit en innovatie. En dat komt ten goede aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Het College van Bestuur heeft een werkplan diversiteit en inclusiviteit vastgesteld. In 2014-2016 ligt de focus vooral op het bevorderen van genderevenwicht door middel van gender-bewust benoemingsbeleid.

Wat kunt u zelf doen?

Bespreek uw ambities met uw hoogleraar of leidinggevende. Maak eventueel een afspraak met een van de loopbaanadviseurs om uw loopbaanmogelijkheden te verkennen en te bepalen welke stappen u moet nemen om te komen waar u wilt.


Geen vrouwelijk talent laten lopen

Ons doel is talentvolle mannen én vrouwen te behouden voor de wetenschap. Dat gaat niet vanzelf. Vandaar de focus op het bevorderen van genderevenwicht middels gender-bewust benoemingsbeleid. De afgelopen 20 jaar is het aantal vrouwelijke wetenschappers weliswaar gestegen, maar deze toename zien we nog niet terug op de wetenschappelijke werkvloer: het landelijk percentage vrouwelijke hoogleraren is iets meer dan 17% gemiddeld. De Universiteit Leiden scoort met ruim 23% als beste grote universiteit van Nederland (monitor Landelijke Vereniging van Vrouwelijke Hoogleraren LNVH). We streven naar een percentage van 27% in 2019.

Charter Talent naar de Top

Wij hebben ons al in 2009 verbonden aan het Charter ‘Talent naar de Top'. Een publiek commitment dat wij streven naar een grotere toestroom, doorstroom en behoud van vooral vrouwelijk talent in topfuncties, inclusief duidelijke meetbare doelstellingen voor het aantal vrouwen in de top van de organisatie.

Regelingen en subsidiemogelijkheden voor vrouwelijke wetenschappers

Speciaal voor vrouwelijke wetenschappers zijn er binnen en buiten de universiteit een aantal regelingen en subsidiemogelijkheden die extra kansen bieden om een wetenschappelijke carrière op te bouwen. De belangrijkste regelingen vindt u hier.

Contact

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij de personeelsadviseur van uw faculteit, of bij Monique Oomes, beleidsadviseur bij afdeling HRM, mhm.oomes@bb.leidenuniv.nl.

Laatst Gewijzigd: 29-06-2016