Gedragscodes

Regeling ICT- en internetgebruik

De regeling beschrijft welk gedrag omtrent ICT en internet niet wordt getolereerd en welke consequenties daar aan zitten. Denk hierbij aan gedrag waarbij de universiteit, haar studenten of medewerkers schade wordt toegebracht, gedrag dat maatschappelijk niet geaccepteerd wordt en gedrag dat bij wet verboden is.


Richtlijnen Social Media

Dit document bevat richtlijnen en regels die betrekking hebben op het gebruik van social media door medewerkers van de Universiteit Leiden.