Student-assistenten

De aanstelling als student-assistent

Om aangesteld te kunnen worden als student-assistent moet u als student zijn ingeschreven bij een universiteit. Als student-assistent verricht u werkzaamheden ten behoeve van het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek.

U kunt pas vanaf de aanvang van het tweede jaar van uw studie student-assistent worden.

Het dienstverband eindigt in ieder geval zodra u geen student meer bent, bijvoorbeeld omdat u voor het einde van uw dienstverband afstudeert of om andere redenen met uw studie stopt. U dient dit tijdig te melden bij de afdeling P&O van uw faculteit.

Omvang van het dienstverband en salaris

Het dienstverband met een student-assistent wordt voor de duur van maximaal 1 jaar aangegaan en kan telkens voor maximaal een jaar verlengd worden. De omvang van het dienstverband en de hoogte van het salaris zijn afhankelijk van de fase waarin u zich binnen de opleiding bevindt en of u al dan niet bent toegelaten tot een masteropleiding.

Verlof

Als student-assistent heeft u recht op verlof naar rato van de omvang van uw dienstverband.

NB.
Het bovenstaande is niet van toepassing als u als student-assistent via JobMotion werkt.
In dat geval kunt u voor meer informatie contact opnemen met JobMotion.

Laatst Gewijzigd: 31-10-2011