De vakbonden en uw arbeidsvoorwaarden

Op landelijk niveau maken 4 vakbonden afspraken met de universiteiten. Zij sluiten, mede namens u, de CAO af.

Landelijk niveau

4 vakbonden (FNV Overheid,  AC-HOP, CNV Overheid en VAWO) maken afspraken met de universiteiten (VSNU). Zij sluiten, mede namens u,  de CAO af. Ook wanneer u geen lid van een vakbond bent, geldt deze CAO voor u.

Zij zijn verder belangrijke gesprekspartners van het College van Bestuur bij het maken van specifieke afspraken voor onze Universiteit binnen de kaders van die landelijke  CAO.


Lokaal Overleg

Op lokaal niveau maken de vakbonden afspraken met het College van Bestuur (CvB) van de Universiteit in het zogenaamde Lokaal Overleg. In dit Lokaal Overleg praten de delegaties van de bonden met het CvB onder meer over:

  • de nadere uitwerking van de CAO,

  • over allerlei andere regelingen,

  • sociale plannen bij reorganisaties, 

  • uw veiligheid op de werkvloer,

  • het ARBO-beleid in brede zin,

  • leeftijdsbewust personeelsbeleid,

  • opleidingsbeleid,

  • werkdruk en werksfeer.

Het Lokaal Overleg behartigt zo de belangen van de medewerkers van de Universiteit. Wilt u meer weten lees de Informatiebrochure Vakbonden.

Laatst Gewijzigd: 26-07-2016