Teaching Fellows en projecten

Marjo de Graauw - Betere studentbetrokkenheid en tijdsbesparingen

Zou het niet fantastisch zijn als docenten tijd kunnen besparen bij het beoordelen van onderzoeksverslagen en presentaties, terwijl de feedback richting studenten kwalitatief beter wordt? En zou het niet geweldig zijn om de betrokkenheid van studenten bij het geven en ontvangen van feedback te vergroten?


Rebekah Tromblé – Students Practicing Citizen Journalism

I am building a teaching module in which students practice citizen journalism—researching, writing, and disseminating journalistic reports on issues and events that they believe deserve more, or alternative, public attention—and to support this endeavor by building a website that aids students in the design, production, and publication of their work.


Ann Wilson - Service learning

Wilsons project is het creëren van burgerschapszin bij studenten door middel van een combinatie van vrijwilligerswerk in lokale middelbare scholen en academische onderzoek naar multicultureel onderwijs in de stad Den Haag.