P&O Nieuws 17 december 2013

Dienstreizen met ingang van 1 januari 2014 collectief verzekerd

Het College van Bestuur heeft met ingang van 1 januari 2014 bij Centraal Beheer Achmea een reisverzekering afgesloten voor de dienstreizen van medewerkers van de universiteit. U hoeft dus niet meer zelf een zakenreisverzekering af te sluiten als u naar het buitenland gaat.

Aanmelden?
Aanmelden van een reis voor deze verzekering is niet nodig. De reizen worden geregistreerd op basis van de declaraties via het Financieel Shared Service Centre (FSSC). Alleen als u de reiskosten niet declareert en het wel een reis ten behoeve van uw werkzaamheden bij de universiteit betreft, moet u de reis melden.

Voorwaarden

 • De verzekering voor dienstreizen geldt voor alle buitenlandse reizen, wereldwijd, voor zover het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet de classificatie ‘rood’ heeft toegekend aan een gebied.
 • Dienstreizen binnen Nederland zijn gedekt, mits daar tenminste één overnachting bijhoort.
 • De maximale duur van een dienstreis voor deze verzekering is twee maanden. Is het verblijf in het buitenland langer, dan dienen er aparte afspraken gemaakt te worden. Bij een langer verblijf zal er overigens eerder sprake zijn van een tijdelijke tewerkstelling of detachering dan van een dienstreis.
 • De reisverzekering omvat geen annuleringsverzekering.
 • In geval van schade of een ongeval neemt u contact op met de Centraal Beheer Achmea Hulplijn. Dat kan via 055-579 8442 (24 uur per dag bereikbaar) of avov.claims@centraalbeheer.nl.
 • Soms is bij schade ook nodig om aangifte te doen bij de lokale politie, bijvoorbeeld bij een diefstal of roof.

Dekking
Onder de dekking van de collectieve reisverzekering vallen onder meer:

 • hulpverlening in het buitenland en buitengewone kosten, waaronder repatriëring
 • schade aan bagage tot een bedrag van € 3.000,-, met onder meer een bedrag van € 750,- voor geld en cheques
 • een vergoeding in geval van overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval
 • medisch noodzakelijke kosten tijdens de dienstreis die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar tot maximaal € 50.000,-
 • rechtshulp, echter alleen binnen Europa

Tijdens een zakelijk reis schade of hulp nodig?
In dat geval kunt u telefonisch contact opnemen met Centraal Beheer Achmea: +31 55 579 8442. Het polisnummer van de universiteit is 141663701.

Overige voorwaarden
Uiteraard zijn er meer voorwaarden van toepassing. De complete voorwaarden komen binnenkort beschikbaar op de medewerkerswebsite.

Meer informatie
Met vragen en voor meer informatie kunt u terecht bij Katrien van Dijk (HRM), m.k.van.dijk@bb.leidenuniv.nl, tel. 7950.


HRM trainingsaanbod uitgebreid

Vanaf 1 januari 2014 kunt u niet alleen gebruik maken van trainingen van onze eigen universiteit, maar ook deelnemen aan trainingen bij de TU Delft en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het totale aanbod is te vinden op: http://medewerkers.leidenuniv.nl/opleidingen/

Inschrijven 
Vanaf volgend jaar schrijft u zich in voor een training bij de organiserende universiteit met het bijbehorende inschrijfformulier. Heeft u praktische en inhoudelijke vragen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de persoon die in de omschrijving van de training genoemd wordt.

NB: de 3 universiteiten hanteren dezelfde annuleringsregeling, namelijk: “Nadat wij het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier hebben ontvangen, is uw inschrijving definitief. U kunt zich tot twee weken voor aanvang van de cursus afmelden. Bij afmelding binnen twee weken voor aanvang van de cursus wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.”

Startbijeenkomst
Ter gelegenheid van de start van de samenwerking vindt er op 21 januari 2014 een bijeenkomst plaats met een ‘proeverij’ van verschillende mini-workshops. Deze workshops zijn afgeleid van bestaande workshops van de drie universiteiten en worden gegeven door de huidige trainers. Deelname is kosteloos.
Let op: bij afzegging binnen 1 week voor aanvang van de bijeenkomst worden er annuleringskosten van €50 in rekening gebracht.

U kunt zich inschrijven voor de startbijeenkomst via: http://medewerkers.leidenuniv.nl/opleidingen/over/doelgroepgericht-aanbod.html

Laatst Gewijzigd: 18-02-2015