Reorganisatie

Reorganisatiecode

Het is mogelijk dat u als medewerker onderdeel wordt van een reorganisatie van uw faculteit of expertisecentrum. Een reorganisatie binnen de universiteit verloopt volgens een procedure, die vastgelegd is in de Reorganisatiecode Universiteit Leiden 2014 (vastgesteld door CvB d.d. 17 december 2013). In de Reorganisatiecode zijn bepalingen voor het verloop van het reorganisatieproces, de besluitvorming en inspraak opgenomen.

Reorganisaties die zijn begonnen vóór 1 januari 2014, waarvan het Lokaal Overleg en het betrokken medezeggenschapsorgaan in kennis zijn gesteld, worden afgewikkeld volgens de Reorganisatiecode Universiteit Leiden (vastgesteld door CvB d.d. 12 mei 2009).

Herplaatsing

De Reorganisatiecode en de CAO bieden waarborgen voor medewerkers voor wie als gevolg van een reorganisatie ontslag dreigt. Deze krijgen de status van herplaatsingskandidaat. De universiteit en de medewerker onderzoeken dan of plaatsing op een passende functie binnen de organisatie mogelijk is.

Meer over herplaatsing

Vragen?

Met vragen over een reorganisatie binnen uw eenheid kunt u terecht bij uw P&O-adviseur, te bereiken via uw afdeling P&O.

Laatst Gewijzigd: 15-01-2014