Uitbreiding verlofspaarsaldo bij de meerjarenspaarvariant

Via het keuzemodel kunt u jaarlijks (maximaal) 76 verlofuren extra sparen.

Hoe werkt het?

  • Als u verlof spaart binnen de meerjaren spaarvariant kunt u met dit keuzeonderdeel ieder jaar maximaal 76 extra verlofuren inzetten. U kunt dus jaarlijks maximaal 72 + 76 = 148 uur sparen.

  • De gespaarde uren worden toegevoegd aan het spaartegoed. Deze uren dient u op te nemen voor het doel dat is afgesproken voor de meerjaren spaarvariant.

Let op

  • De inzet van extra verlofuren via het keuzemodel moet u ieder jaar opnieuw aanvragen.
  • U  mag alleen verlofuren inzetten die u in het lopende kalenderjaar heeft opgebouwd.
  • U kunt alleen gebruik maken van deze regeling als u al deelneemt aan de meerjaren spaarvariant en gedurende 3 tot 5 jaar voor een langere verlofperiode jaarlijks maximaal 72 uur spaart.
  • U mag voor alle doelen van het keuzemodel tezamen maximaal 76 uur verlof inzetten. Als u bij de universiteit twee (of meerdere) bezoldigde aanstellingen heeft, dan geldt het maximum van 76 uur voor alle aanstellingen tezamen.
  • U dient het wettelijk minimum van vier vakantieweken per jaar over te houden.

Meer informatie meerjaren spaarvariant

De regels rondom de meerjaren spaarvariant kunt u vinden in art. 5.5 van de cao.

Deadline voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor het sparen van extra verlof moet uiterlijk 30 november worden ingediend.

Naar de aanvraag

De aanvraag verloopt via Self Service.

Laatst Gewijzigd: 16-07-2015