Verrekening van jaarabonnement fitness

De kosten van uw jaarabonnement fitness komen voor vergoeding in aanmerking. U krijgt niet alle kosten vergoed, maar door de inzet van bruto inkomen profiteert u van een fiscaal voordeel.

Hoe werkt het?

Met deze regeling kunt u de kosten van uw jaarabonnement fitness door de Universiteit Leiden laten verrekenen met uw bruto inkomen (salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering). Bij de belastingvrije vergoeding wordt bruto inkomen omgezet naar een netto vergoeding en profiteert u van fiscaal voordeel.

Let op

  • Uitsluitend de kosten van een jaarkaart die in het huidige kalenderjaar is aangeschaft komen voor vergoeding in aanmerking tot een maximum van €264,40. 
  • Het inzetten van geldbronnen kan consequenties hebben voor uitkeringen op het gebied van de sociale zekerheid. Lees hierover meer bij het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden onder Consequenties en beperkingen deelname fiscale regelingen.

Voorwaarden

De vergoeding geldt alleen voor de sportkaart van het Universitair Sportcentrum of voor een jaarabonnement bij Fit for Free.
Meer over de mogelijkheden bij het Universitair Sportcentrum
Meer over de mogelijkheden bij Fit for Free

Deadlines voor het indienen van de aanvraag

De aanvraag voor vergoeding van het jaarabonnement fitness (formulier én betalingsbewijs) moet:

  • uiterlijk 30 april worden ingediend als u uw vakantiegeld wilt inzetten;

  • uiterlijk 30 november worden ingediend als u bruto salaris of eindejaarsuitkering wilt inzetten.

Naar de aanvraag

Het aanvragen van de vergoeding gaat via Self Service.

Tip: zorg er voor dat u bij het invullen van de aanvraag de betalingsbewijzen al digitaal beschikbaar heeft (bijv. door ze te scannen). Dat vergemakkelijkt de procedure.

Laatst Gewijzigd: 11-07-2016