Adoptieverlof

Als u een kind adopteert, heeft u recht op maximaal 4 weken betaald adoptieverlof. Als u meerdere kinderen tegelijk adopteert, kunt u maar één keer adoptieverlof opnemen.

Opname van het verlof

  • U kunt maximaal 4 weken adoptieverlof opnemen. Dit doet u binnen een periode van 26 weken en in beginsel aaneengesloten.
  • U kunt het verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in uw gezin komt.
  • Neemt u het adoptieverlof niet op voordat het kind in uw gezin komt, dan moet het adoptieverlof opgenomen zijn binnen de periode van 26 weken nadat het kind in uw gezin is gekomen. Daarna vervalt het recht op adoptieverlof.
  • Over de opname van het adoptieverlof overlegt u met uw leidinggevende.

Ook als pleegouder komt u in aanmerking voor adoptieverlof. Het kind moet bij u inwonen en er moet een pleegcontract zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de papieren van het bureau dat de pleegkinderen plaatst.

Aanvragen adoptieverlof

Het adoptieverlof vraagt u (indien mogelijk) ten minste 3 weken voor aanvang aan bij uw leidinggevende. Nadat uw leidinggevende akkoord is, levert u de officiële aanvraag in bij uw afdeling P&O. Voor de aanvraag zijn tevens officiële documenten nodig. Een document kan bijvoorbeeld een verklaring van het bemiddelingsbureau, een uittreksel van het bevolkingsregister of een verklaring van de Vreemdelingpolitie zijn.

Ziekte tijdens adoptieverlof

Wanneer u ziek wordt tijdens het adoptieverlof, loopt het verlof gewoon door. Het is niet mogelijk om het verlof te onderbreken en later weer op te nemen.

Meer informatie

Voor meer informatie over adoptieverlof kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid.

Laatst Gewijzigd: 31-05-2016