Sparen voor langdurig verlof

Meerjaren spaarvariant: sparen door inzet verlofuren

Gedurende een periode van 3, 4 of 5 jaar kunt u jaarlijks maximaal 72 verlofuren opsparen voor een langdurige, aaneengesloten verlofperiode. U kunt alleen deelnemen als u het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhoudt. Tenzij anders is overeengekomen, neemt u het opgespaarde verlof binnen een jaar na afloop van de spaarperiode op. Tijdens het verlof ontvangt u gewoon salaris. Ook de vakantieopbouw loopt ongewijzigd door.

Aanmelden meerjaren spaarvariant

U kunt zich aanmelden door op het formulier flexibele werkduur de optie "meerjaren spaarvariant" aan te kruisen en volledig ondertekend te retourneren aan uw afdeling P&O.

Extra verlof sparen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Wilt u uw spaarsaldo uitbreiden? Dat kan via het keuzemodel. U kunt jaarlijks maximaal 76 uur inzetten. Voorwaarde is dat u het wettelijk minimum van 4 vakantieweken per jaar overhoudt.
Let op: dit extra sparen loopt niet automatisch door naar het volgende kalenderjaar, maar dient u elk jaar opnieuw aan te vragen.

Uitbreiding verlofspaarsaldo bij de meerjaren-spaarvariant (keuzemodel)

Meer informatie

Meer informatie over de meerjaren spaarvariant vindt u in artikel 5.5 van de cao.

Laatst Gewijzigd: 22-07-2015